Procomú

Espais de generació de coneixement i aportació al comú a partir del cinema

“M’hauré passat la vida tractant d’entendre la funció de recordar, que no és el contrari de l’oblit sinó més aviat el seu revestiment. Nosaltres no recordem. Només reescrivim la memòria tal com la història és reescrita. Com algú pot recordar la set?”


Gestionant l'escassetat a Terrassa

Se han puesto en marcha iniciativas propuestas por los partidos que están ocupándose de la gestión de la ciudad de Terrassa, Foro y Ágora; Parece que de nuevo se busquen estrategias universalistas capturadas por dinámicas de tertulia, como el que ocurrió cuando comenzaron a degenerar las buenas intenciones del 15M, que inconscientemente fomentaban el choque entre comunidades reales, a las que les superaba la búsqueda de salidas vi


Subscribe to Procomú Subscribe to Procomú