Drupal

Managing multiple drupals (7 and 8, composer and drush)

Most drupal projects that we have created at communia require maintenance, and when the number of projects to mantain grow, a strategy is needed to carry out mass actions such as modules or libraries installation, upgrades, cleaning of caches or registries to monitor.Manual de Linkback per drupal 8

¡¡Aquesta entrada té un contingut amb llenguatge tècnic, sobre com instal·lar i desenvolupar un blog federable-federat dins la blogosfera!!

Instal·lació i configuració

Avís: el mòdul linkback està en desenvolupament, i tot i que hi ha una versió en dev, que sigui en dev significa que to el que explico a continuació és susceptible a canvis.Subscribe to Drupal Subscribe to Drupal