Capítol 3: Códecs, formats i plugins de vídeo

No tots els tipus de vídeo son aptes per a ser reproduïts en flux de dades, els códecs i les tecnologies de visualització més populars són:

Códecs

 • MPEG-4 (.mp4 .m4a .m4p .m4v .3gp .3g2:): És un format estàndard de Contenidor multimèdia, comunament utilitzat per emmagatzemar corrents d’Àudio digital i Vídeo digital, especialment aquells definits per MPEG-LA, es basa directament en el format contenidor de QuickTime d'Apple, MPEG-4 Part 14 és essencialment idèntic al format MOV. Per el vídeo utilitza H.264/MPEG-4 Part 10 or AVC i per el àudio Advanced Audio Coding (ACC). Aquest format és possible reproduir-lo directament en html5 amb navegadors com: IE, Safari i Chrome sense necessitat de plugins.
 • Theora (.ogg .ogv): Theora és un códec de vídeo lliure desenvolupat per la fundació Xiph.org com a part del projecte Ogg. Està basat en el códec VP3, el codi del qual la companyia On2 Technologies va donar-los-hi sota una llicència BSD. La fundació l'ha refinat i ha ampliat donant-li el mateix abast futur que el códec d'àudio Vorbis.
 • WebM (.webm): És un format de contenidor multimèdia dissenyat per a proporcionar un format de compressió de vídeo lliure i d'alta qualitat per utilitzar amb vídeo HTML5. El desenvolupament del projecte està patrocinat per Google. WebM inclou: VP8, Vorbis com a códec d'àudio.

Tecnologies de visualització:

 • Flash Video (.flv): Flash Vídeo és un format contenidor propietari de "Adobe Systems Incorporated" utilitzat per transmetre vídeo per Internet utilitzant el plugin "Adobe Flash Player". Tot i que alguns li auguren poc futur, ara mateix és el format més popular a Internet per a la distribució de vídeo en streaming (sobretot sota demanada). Utilitza el códec H.264.
 • HTML5: HTML5 <vídeo> és un element introduït a l'especificació HTML5 para el tractament i reproducció de vídeos a la web. HTML5 Vídeo es concebut pels seus creadors la nova forma estàndard per mostrar vídeo en línia, però la seva implementació s'ha vist obstaculitzada per la falta d'acord en quant a quins són els formats de vídeo que han de ser compatibles amb l'element <vídeo>.

La guerra del vídeo

Actors:

 • MPEG-LA: MPEG LA es una organització d'empreses que tenen una col·lecció de patents de software que, segons diuen, son essencials per l'aplicació de formats de vídeo MPEG, inclòs el H.264. MPEG LA no està relacionat amb el grup d'estendards MPEG. Algunes d'aquestes empreses són: Apple Inc, DAEWOO, France Télécom, Fujitsu Limited, Hitachi, Ltd., Koninklijke Philips Electronics N.V., LG Electronics Inc., Microsoft Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Panasonic Corporation, Samsung Electronics Co., Sharp Corporation, Siemens AG, Sony Corporation, Ericsson, Toshiba Corporation...
 • Fundació Mozilla: Fundació en pro d'una "comunitat global dedicada a construir productes i tecnologies lliures, de codi obert, que millorin l'experiència en línia de la gent a tot arreu [...] treballem per a assegurar-nos que la xarxa segueix sent un recurs públic, compartit i obert. Creiem que els estàndards oberts activen i atorguen capacitat d'elecció i innovació, i que tothom i de tot arreu té dret a l'experiència en línia més segura, ràpida i millor possible." Responsables del conegut navegador Firefox que sempre ha apostat per Ogg Theora, més tard per webm, i sembla que pròximament tindrà suport per h.264. No pertany a la MPEG-LA
 • Google: Coneguda companyia que no pertany a la MPEG-LA, va comprar el còdec VP8 i el va alliberar de patents sota el projecte WebM
 • FSF: Free Software Foundation, fundació que pressiona per alliberar patents entre altres coses
 • W3C: El World Wide Web Consortium (W3C) és un consorci internacional que treballa per a desenvolupar i promocionar estàndards per al World Wide Web. El dirigeix Tim Berners-Lee, creador del WWW i autor de les especificacions de l'Uniform Resource Locator, l'HTTP i l'HTML, que són les seves principals tecnologies d'aquesta xarxa.

Fets:

 • MPEG-LA te les patents del h.264 i es reserva alguns drets com fer pagar a softwars que utilitzin el seu còdec. http://www.muylinux.com/2010/03/02/y-seguimos-dandole-vueltas-al-h-264
 • W3C implementa l'element <video> a les especificacions del estàndard de HTML5 però no especifica quins códecs seran estàndard.
 • Flash: La companyia Adobe perd força en l'hegemonia de la utilització de la tecnologia flash per l'animació a la web amb discrepàncies amb altres grans companyies com Apple.
 • Firefox, Opera i alguns navegadors que no formen part de la MPEG-la i respectuosos amb els estàndards de la web adopten códecs lliures per implementar el vídeo html5.
 • Google: mitjançant la compra de l'empresa On2 compra el còdec VP8 i el re-formula en el projecte WebM per fer un códec lliure de patents i més modern que Theora.
 • El moviment del software lliure i en pro de la web oberta llança varies campanyes per demanar un estàndard obert per el video. per exemple http://www.fsf.org/blogs/community/google-free-on2-vp8-for-youtube
 • MPEG-LA fa gratis el seu còdec fins el 2015 per usuaris finals, frenant així experiments de youtube o vimeo amb video html5 http://my.opera.com/haavard/blog/2010/02/04/h264-trickery
 • Continguts: La gran galeria de vídeos de la xarxa (youtube) utilitza encara ara per defecte Flash amb h.264.
 • Firefox es rendeix? anuncia que donarà suport al còdec h.264 en la versió mòbil "We lost one battle, but the war goes on" http://hacks.mozilla.org/2012/03/video-mobile-and-the-open-web

La guerra del vídeo ha acabat?? http://www.nomaspatanes.com/2012/04/video-html5-la-guerra-ha-terminado-y.html