Capítol 2: Xarxa

Protocols

UDP y RTSP són protocols molt utilitzats en tecnologies "streaming" ja que permeten velocitats més altes en l'entrega de dades que la que s'obté por TCP i HTTP, ja que es el flux de paquets és continuo a diferencia de TCP i HTTP en que es requereix confirmació i es re-envien els paquets perduts fins a rebre la totalitat mentre que UDP continua enviant dades al marge dels errors. Tot i així les tecnologies que utilitzarem seran sobre Http ja que majoritàriament ens interessa una visualització a través del navegador sense plugins (a excepció del popular Flash)

Ampla de banda

  • Ethernet vs wifi: Sempre que puguem ens interessa poder realitzar un streaming per cablejat per evitar pèrdua de paquets. Si utilitzem wifi ens arrisquem a tenir un enllaç inestable, amb pèrdua de paquets i trencar el streaming. Si realitzem un stremaing a través de wifi convencional ens hem d'assegurar tenir una cobertura estable a menys de -60 dBm (intentar obtenir sincronitzacions estables 11MG o superiors tant en Tx com en Rx). En qualsevol cas ens hem d'assegurar d'arribar amb latències baixes i sense interrupcions a la porta d'enllaç a internet.
  • Fibra/ADSl vs 2G/3G/4G: No és suficient estar ben connectats a un xarxa LAN amb una porta a Internet ni a una xarxa de telefonia mòbil, cal comprovar l'ampla de banda de cada xarxa cap a Internet. Alguns serveis com Bambuser http://bambuser.com/node/216441 recomanen una pujada de 100kbps. Podem comprovar amb qualsevol "speed test" com aquest http://www.speedtest.net si complim amb el requisits. La xarxa de telefonia mòbil cal tenir en compte en quina tecnologia hi estem connectats, per exemple amb una connexió de 2G amb prou feines podrem enviar un sms, mms, fitxer de text, alguna foto etc, necessitarem connexions estables com a mínim 3G.
  • Qualitat: Molts serveis de streaming (sobretot en contes gratuïtes) ens limitaran la qualitat en que podem enviar un vídeo encodejat per nosaltres. Tot i que algunes plataformes com Giss.tv ens permeten enviar altes resolucions al servidor, hem de ser conscients que la alta qualitat en el vídeo te un preu, no podrem enviar vídeos encodejats en altes resolucions si volem ser accessibles a qualsevol persona (no tothom pot disposar de connexions a banda ampla a Internet, o competeix la seva connexió amb altres usos... etc)