Capítol 1: Conceptes bàsics per un streaming

  • Streaming: El flux o corrent de dades és la tècnica associada directament a la reproducció de la informació audiovisual en temps real. La paraula "streaming" fa referència a una corrent continua sense interrupció. . Més a http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
  • Buffering: En informàtica, una memòria intermèdia o memòria intermitja, també comunament coneguda pel terme anglès buffer, és un espai de memòria RAM o en disc utilitzada per emmagatzemar dades de forma temporal. Quant el client comença a rebre el flux, va construint una memòria intermèdia per emmagatzemar les dades del flux, quan aquesta memòria comença a omplir-se el client comença a reproduir l'arxiu mentre continua transferint-se. Si en algun moment la velocitat de la connexió disminuís, la transferència de dades es veuria afectada, però la mateixa memòria intermèdia permetria continuar amb la reproducció de l'arxiu. Tot i així, si la connexió s'aturés durant més temps, la memòria es buidaria interrompent la reproducció de l'arxiu i el procés s'hauria de recomençar
  • FPS El fotograma per segon (FPS) és una unitat de mesura que indica la velocitat a la qual un reproductor d'imatges genera diferents fotogrames. En informàtica, aquests fotogrames es troben construïts per un nombre determinat de píxels. Els FPS són inversament proporcionals al nombre de píxels de cada fotograma, ja que es necessita més temps de processament per a cada fotograma a mesura que n'augmenta el nombre de píxels.

Per veure'n més podeu dirigir-vos a glossari complet (en anglès)