Drupal

Git wiki documentation in native drupal help pages

In last projects, here in communia we are using more and more the gitlab suite tools that are offering many free software projects. Calling projects for their own name: kde with its https://invent.kde.org , freedesktop with its https://gitlab.freedesktop.org , and where we are more active; https://gitlab.com  and drupalcode.org https://git.drupalcode.org .

The schema that we are using is a broader group that includes the drupal recommended project and also where we are including the custom modules, themes, issues, and the wiki documentation. This way we can attach project references to each page, and also the wiki is part of the whole project system.


Actualitzem jazzterrassa.org

Ens complau presentar i rellançar de nou la web de Jazz Terrassa. Fa 10 anys communia ja es va ocupar de crear la web de https://jazzterrassa.org i passat aquest temps calia fer una actualització al nivell de l'activitat de l'entitat. 

Expliquem a continuació com hem cuinat la web.

Introducció

Projecte web desenvolupat sobre l'arquitectura del CMS Drupal, en la seva última versió amb un tema personalitzat basat en Radix. Un tema de Drupal amb una arquitectura MVC basada en components de Symfony. Un desenvolupament complex que incorpora diverses funcionalitats, a destacar, un sistema de comerç i tiqueting per la venda d'entrades, sistema de butlletins i un arxiu documental amb més de seixanta anys d'antiguitat.


Managing multiple drupals (7 and 8, composer and drush)

La majoria de projectes en drupal que hem creat des de communia requereixen un manteniment, i quan creix la quantitat de projectes a mantenir es necessita una estratègia per poder fer actuacions en massa com poden ser les instal·lacions de mòduls o llibreries, actualitzacions, neteja de caches o registres per monitoritzar.

Fins la versió 8, drush permetia crear àlies i agrupar-los per fer actuacions per grup. Per exemple es podia fer un grup @autoup que permetia actualitzar els drupals que se sabia que en principi no tenien cap motiu per donar errors en la actualització.


Linkback module tagged alpha

The Linkback module(background information) for Drupal 8 has been tagged alpha today!  here a good intro about it written by HongPong. We've done a lot of work to get there!

Note for alpha1 release:

We are proud to bring you the first alpha release of Linkback, an interesting suite of modules which can help integrate your website with the wider internet. Linkback provides the backend functionality to save both outgoing and incoming pings and webmentions involving remote sites.

This first release focuses on a robust, spam resistant and fault tolerant approach to processing and storing Linkbacks as Drupal entities, which provides a standardized and efficient storage structure that can be easily queried and extended. (Anyone interested in improving the theming is invited to file an issue or share code with us :) More information about the functions in the Linkback suite is in Developer.md and the Readme.md files inside each child module.


Manual de Linkback per drupal 8

¡¡Aquesta entrada té un contingut amb llenguatge tècnic, sobre com instal·lar i desenvolupar un blog federable-federat dins la blogosfera!!

Instal·lació i configuració

Avís: el mòdul linkback està en desenvolupament, i tot i que hi ha una versió en dev, que sigui en dev significa que to el que explico a continuació és susceptible a canvis.

Descarrega el módul de linkbacks i activa linkback_pingback i linkback webmention. El mòdul linkback s'activarà com a dependència. Com que té dependències d'algunes llibreries via composer, s'haurà de modificar el composer.json de l'arrel, això s'haurà de fer cada cop que s'actualitzi el core:

  • Activar el repo de github per la lib de microformats/test , dependència de mf2:

    • composer config repositories.1 vcs https://github.com/microformats/tests
  • Activar la llibreria de mf2:

    • composer require mf2/mf2:dev-master
  • Activar el client de webmention :


Módulo gnusocial para drupal8

(English README).

El módulo gnusocial  habilita los comentarios de gnusocial a cualquier tipo de contenido de Drupal 8. Depende únicamente del módulo composer manager  para solucionar las dependencias del plugin de guzzle oauth-subscriber.

Puedes usar este módulo para postear un status cuando nuevo contenido es publicado en drupal, o simplemente para añadir cualquier conversación  que viva en una instancia gnusocial que implementa la api de statusnet.

Basándome en el plugin de wpgnusocial y su idea de fondo: permitir comentarios de una red federada de conversaciones. 

Esto se consigue teniendo una cuenta del site en gnusocial (léase communiabot por ejemplo), esta será la que publicará la "notice" en gnusocial cuando un blog post se publique.

Hay algunos cambios respeto a wpgnusocial:


Subscribe to Drupal Subscribe to Drupal