Escola d'estiu 2013 - Retorns

Hem de dir que estem molt satisfets de les converses durant i després de les sessions de la Escola. Primer de tot, gràcies als que vàreu participar per les vostres aportacions.
Tot i que és un taller nou, i que encara l'hem de millorar, les sensacions són que vem transmetre les idees que volíem. Ho deduïm de la discussió iniciada al voltant de com inventar els dispositius que ens permetran viure les nostres vides sense por i enriquint el procomú.

A la primera sessió volíem aportar prou elements per enquadrar la conversa iniciada al segon dia. Aquí teniu l'enllaç als continguts:
http://winston.communia.org/wiki/communia/index.php/Taller:_El_Bon_viur…
Així com l'enllaç a les diapositives:
http://winston.communia.org/wiki/communia/upload/c/cf/P2pBonviure.pdf

El mapa resultant de la segona sessió va resultar el següent:

- Institucions:
Anella Verda -> Propietat
Laboratori
Jornades Tardor: Analitzar col·lectivitzacions del 36 i avançar cap al cooperativisme i el P2P.
Preguntes sobre el cas PAH. Es pot emmarcar com a procés p2p. Hi ha innovació, comunitat, un coneixement comú... Però costa imaginar una coalició d'empreses que generin autonomia. Així com, sistematitzar com les persones beneficiades per les victòries (lloguer social, dacions...) retornen coses al comú.
Àgora Terrassa, és possible fer-hi arribar la idea P2P?
Club Cultura, es pot obrir la cultura més enllà de les capelles que hi ha al sector.
Parc Audiovisual, és una infraestructura zombi. Es pot orientar cap a lògiques P2P?.

- Comunitat:
Arribar a més gent
Formació
Mapa P2P amb gent que treballi amb procomú
Legitimació
Assemblea cultura - Festival Cultura lliure.
Algunes reflexions recollides:
Per fer pedagogia calen casos d'èxit clars.
Perspectiva històrica de casos dels comuns

- Coalició Emprenedora
Anella Verda:
Agricultura and Serveis auxiliars.

Les idees que van agafar més cos i que podem pensar pel curs que ve giren al voltant del projecte de la anella verda de terrassa, la creació d'un laboratori, i la creació d'un festival de cultura lliure. Finalment, la reflexió de si el procés d'Àgora terrassa és un bon espai on treballar en clau de ciutat i institucions.

Pensar el projecte d'anella verda de terrassa com espai per tirar endavant una coalició emprenedora de serveis relacionats tant amb la agricultura com en hardware i maquinari per aquesta. Les institucions han de comprometre's en cedir la propietat dels espais en tant que infraestructura necessària pel projecte.

La creació d'un laboratori on disposar de maquinaria ( impressores 3D, hardware lliure, Internet) És valora com un projecte indispensable per començar a investigar des de la lògica proba/error i poder crear un punt de trobada entre comunitats, emprenedors, escola, centre social etc.

La idea de pensar un festival de cultura lliure és una molt bona oportunitat par crear un dispositiu de permeti: difondre la idea de cultura lliure, ampliar la comunitat, connectar-se amb altres experiències semblants.

Ens hi posem ?

Bones vacances a tots.

Comments


Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
spell "no" (comprovació per evitar s pa m)

Answer this question to verify that you are not a spam robot.