Capítol 3: Comunal, Pro-comú, Commons

A través de la P2P es construeix de manera voluntària un comú d'acord amb el principi de "Cadascú segons les seves necessitats, cadascú segons les seves habilitats"

Aquesta nova forma de comú és molt semblant a les antigues formes de comú com són les terres comunal de l'edat mitjana, o les mútues de treballadors de la era industrial, però ara és bàsicament immaterial

A diferencia d'altres formes de comú, el que es construeix amb la P2P és un comú no localitzat (universal) i regulat per comunitats virtuals. Una altra diferència important és que el comú P2P és basa en béns no competitius (lògica de l'abundància) mentre que les formes històriques de commons gestionaven bens en context de escassetat.

 

  En el moment actual, el comú P2P ens ofereix una oportunitat per trencar amb la lògica de la escassetat i les polítiques de gestió de la misèria que ens imposen. El pensament únic de la austeritat perd tot el sentit en models on "la matèria primera" per generar renta i riquesa és abundant i infinita

 

  La economista americana Elinor Ostrom, premi Nobel d'economia l'any 2009, ha destacat pels seus estudis sobre el paper dels béns comuns al llarg de la història. En el seu llibre "Governing the Commons", Ostrom trenca amb la creença que la propietat comunal és sempre mal administrada, i detecta sofisticats mecanismes de gestió i administració al llarg de la història d'aquest tipus de béns. Ostrom trenca amb el dilema de la tragèdia del comuns que considera que l'accés, per motius racionals i interès personal, dels individus al comú acaba per destruir aquest recurs.

 

Necessitats / Problemes / Apoderament

El comú es composa de coses que heretem i creem de manera conjunta i que esperem llegar a les generacions futures. Estem parlant d'una gran diversitat de béns: naturals, culturals, socials (Internet, la cuina, la biodiversitat, el genoma humà, la música, etc ) La majoria d'aquests béns només són percebuts quan estan en perill de privatització o desaparició.

El comú neix de la interacció entre membres de la comunitat reunits al voltant de una problemàtica. És tracta de un estat d'emergència que sorgeix del apoderament de afectats que reclamem drets que consideren amenaçats o en perill de destrucció.

No hi ha comú sense comunitat. L'objectiu és fer emergir comunitats d'afectats amb la voluntat de construir solucions col·lectives als seus problemes. El comú aporta tecnologia, coneixement, eines, temps, idees etc.

 

  Aquest vídeo il·lustra una visió més global del comú.
Aquest article reflexiona sobre l'origen centrat a les necessitats / problemes / apoderament dels bens comuns.

 

        Hello everybody out there using minix.
 I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and
 professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing
 since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on
 things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat
 (same physical layout of the file-system (due to practical reasons)
 among other things).
 I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work.
 This implies that I'll get something practical within a few months, and
 I'd like to know what features most people would want. Any suggestions
 are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)
        Linus Torwals
 PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs.
 It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never
 will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(.