Capítol 2: Conceptes bàsics de la P2P

Un tercer mode de producció, govern i propietat

La producció P2P es caracteritza per:

 • Es tracte d'un 3er mode de producció diferent al motivat per l'afany de lucre o de la producció pública en empreses estatals. La producció P2P no té un valor de canvi en el mercat, sinó que té valor d'ús que va dirigit a una comunitat d'usuaris. Produir valor a través de la lliure cooperació entre agents que tenen igual accés a un capital distribuït.
 • És un 3er mode de govern més enllà del privat/públic. La producció P2P no és administrada pel mercat o per una jerarquia empresarial, és administrada per la comunitat de productors.
 • És un 3er mode de propietat més enllà del públic/privat. La propietat P2P ve determinada pel seu valor d'ús.

Característiques de la producció P2P

 1. Xarxes distribuïdes: Els processos P2P passen en aquestes xarxes. Els usuaris són autònoms i poden determinar lliurement el seu comportament i connexions sense la intermediació obligatòria dels centres.
 2. Equipotencials: La participació és equipotencial. No hi ha una selecció a priori de qui pot participar. La capacitat de cooperació és verificada pel procés mateix de cooperació, a través d'acords i reconeixament mutu entre iguals.
 3. Holoptisme: Capacitat que permet els participants d'un projecte obtenir informació i comunicació horitzontal. Els processos P2P estan dissenyats per garantir l'accés a tota la informació i la comunicació que és genera.

Infraestructura necessària per a la producció P2P

 • Infraestructura tecnològica per permetre l'accés al comú.

Internet és una xarxa d'usuaris capaç de funcionar sense nodes centrals i accessible a baix cost. Tot i no estar completament en mans dels seus participants, estem davant d'una oportunitat històrica.

  El concepte de escletxa digital ha sigut sobrepassat per l'avanç de la societat.

La escletxa digital a Catalunya NO EXISTEIX: sobre ús i accés a Internet senyalen que:

 1. La gent s'ha apropiat d'Internet, més del que ens pensem.
 2. Hi ha una millor o pitjor connexió, millors o pitjors dispositius, però tothom és pot connectar a Internet.
 3. A Internet hi ha desigualtat, però és menor que la que es dona en cultures analògiques.

 

 • Sistemes autònoms de comunicació

La web és l'estàndard per excel·lència de la comunicació autònoma.

 

 • Software per a la cooperació

Blogs, Wikis, Pads, Xarxes socials.

 

 

 • Infraestructura legal

La GPL i altres règims de llicencies estan pensades per la protecció del valor d'ús en front de la propietat privada.

 

 • Una Ètica P2P

Una ètica P2P està molt lligada al principis de la ètica hacker.

Una ètica que la podem reconèixer en els principis de la ciència o en els primers enginyers de la revolució industrial, també en les primeres comunitats d'investigadors de les universitats

Hakejar significa utilitzar el coneixement que tenim sobre un sistema per desenvolupar possibilitats per les quals no havia sigut pensat, o fer-lo funcionar amb uns altres objectius. Perquè això sigui possible és indispensable el lliure accés al coneixement que implica el sistema i als seus participants.

Per la ètica hacker, el coneixement és una motivació en si mateixa i condició per la producció, la vida, i la comunitat. Es produeix per saber més i alimentar el comunal de coneixement.

  D'alguna manera aquest enfocament acaba amb la distinció de temps de vida i temps de treball en la producció social del coneixement. És una afirmació de autonomia i unitat de la pròpia que ens pot servir per explorar nous models de renta

 

  Sembla que ho tenim tot i que ho dominem. Només cal posar-ho a treballar lògica P2P.

 

  Internet lliure i neutral és una condició elemental, una reivindicació de fons.

 

Veure també: Aquest artícle de Michel Bauwens explica els principis d'una economia política de la producció P2P