Revisió anarquista de la gestió i explotació dels recursos comuns i les idees de Ostrom per K. Carson

Revisió anarquista de la gestió i explotació dels recursos comuns i les idees de Ostrom per K. Carson

Add new comment

Deletrea "no" - (comprovació per evitar s pa m).