ABC del nou cooperativisme

Michel Bauwens ens fa una síntesi del que hauria de ser un nou cooperativisme al seu blog. Ens comenta que tot i que tradicionalment les cooperatives són més democràtiques que d'altres societats empresarials que confien en jerarquies, sovint ens trobem que les cooperatives operen sota la mateixa lògica de patents i copyrights, contribuint al bloqueig del procomú, i actua des d'una mentalitat competitiva. Treballant sols de cara endintre i no obrint-se a raonaments més ètics de cara enfora, més encara quan operen sols en àmbits locals i nacionals, deixant que hi hagi hegemonia a les multinacionals amb ànim de lucre(for-profit).

Davant d'això proposa una actualització necessària i possible:

1. Que les cooperatives operin pel bé comú (entenc que com a bé de les comunitats reals amb les que connectem, no tant amb el bé comú que prové d'un ideal universalista imaginari). Si bé fins ara es deixava que l'entorn social i mediambiental fos regulat per l'Estat, a partir d'ara aquestes incidències externes s'haurien de recollir en els estatuts i haurien de ser obligació legal (o contractual).

2. Si fins ara escalar a ser membre cooperativista pot ser difícil. S'hauria d'aconseguir que tots els cooperativistes s'ocupin o incideixin en funcions gestores/governants. (buscar nous models tipus FairShares).

3. Les cooperatives han de (co)produir procomú. I aquests haurien de ser de dos tipus:

 • Immaterial: Per tal de planificar el retorn del que es produeix la P2P foundation introdueix les llicències recíproques orientades al procomú. Aquestes llicències haurien de permetre coalicions entre companyies comunitàries, basant les relacions en el procomú que produeixen. Aquestes llicències haurien de permetre que el procomú:

  • Estigui disponible a un ús no-comercial

  • Estigui disponible a institucions que tinguin en compte el bé comú.

  • Estigui disponible a empreses que contribueixin al procomú.

  • No estigui disponible i que hagi de pagar per l'ús a empreses que no contribueixin al procomú.

          Aquesta última distinció no és tan recaptatòria sinó orientada a introduir la noció de reciprocitat en l'economia de mercat. Per crear una economia ètica, una dinàmica de mercat no capitalista.

 • Material: Pensar en un finançament comú per l'equip de fabricació. Que les cooperatives puguin emetre bons, en els quals els cooperativistes (de totes les cooperatives) puguin contribuir. Creant un finançament comunitari per maquinària. Un fons comú intercooperatiu per poder obtenir maquinària sense condicions en format lloguer, estant d'acord que els propietaris d'aquesta serien tots els cooperativistes. Molt més ben explicat a http://p2pfoundation.net/Venture_Communism i a Guerrilla Translation (busca Silvio Gesell)

4. Quan al poder social i polític. Pensar en la figura de les filés. Un ecosistema de negoci (productora i comercial) global que sustenta el procomú i les comunitats que hi contribueixen. La combinació de les filés globals, que albergarien micro-cooperatives, seria la llavor per una nova forma de poder social i polític a escala global. Les coalicions d'emprenedors ètics i les filés haurien de fer funcionar un post-mercat, així com la seva coordinació de producció física, caminant cap a un model de obertura de la comptabilitat així com de les cadenes de subministrament. Molt més ben explicat a http://lasindias.com/indianopedia/file.

 

Com a conclusions: L'actualització de les tradicionals cooperatives, que han tingut un rol important i han sigut element de progrés a la història, han de ser actualitzades en l'era de les xarxes i han d'introduir dinàmiques p2p i producció de procomú. Les recomanacions de la p2p foundation són:

 1. Han d'estar orientades per estatuts al bé comú.

 2. Han de tenir models de governança incluïnt els cooperativistes.

 3. Han de tenir una (co-)producció activa de procomú material i immaterial.

 4. Han d'estar organitzades socialment i políticament a escala global, tot i que han d'assegurar la producció a escala local.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

spell "no" (comprovació per evitar s pa m)