Crida a una aliança del comuns a la ciutat de Terrassa

Aquesta és una crida a dissenyar projectes de canvi cap a una ciutat del coneixement lliure, obert i comú. Un canvi de matriu productiva per la Terrassa de post - crisis que permeti futurs dignes i sostenibles pels seus habitants i que permeti caminar cap a una economia del coneixement compartit.

Una crida a imaginar una ciutat connectada al coneixement lliure en tots els àmbits de la vida urbana, que pugui ser utilitzat per tots i totes juntament amb les institucions i el mercat.

Una crida a imaginar una economia ètica i sostenible que es basi en la creació d'una riquesa comuna i cooperativa, basada en la reciprocitat, el mutualisme, la producció entre iguals, i la mobilització de comunitats compromeses i informades.

Una crida a imaginar l'acceleració de la innovació social, tecnològica i productiva. Amb un intercanvi de coneixements i recursos en els àmbits de la cultura, la tecnologia, la ciència, i qualsevol altre camp on les solucions locals i globals puguin ser compartides.

Una crida a imaginar que aquests recursos compartits i oberts estiguin vinculats a un mercat i a una economia col·laborativa on els individus, organitzacions, cooperatives i empreses puguin co-produir. Pensant nous models de propietat i govern que no restringeixin el coneixement lliure sinó que en facilitin el seu creixement.

Una crida a imaginar unes institucions facilitadores de la cooperació econòmica i social, basada en la col·laboració, que aportin la infraestructura necessària perquè tot això sigui possible.

Una crida a imaginar una ciutat connectada a aquesta nova oportunitat històrica que representa la producció social cooperativa en xarxa i que s'ha mostrat, en altres ciutats, capaç de generar horitzons de vida digna i sostenibles per els seus membres.

Aquesta és una crida als treballadors del coneixement, investigadors, becaris, precaris, aturats, llicenciats, geeks, hackers i makers, a institucions i administracions, a entitats i fundacions. Una crida a tots els ciutadans que participen, d'una manera o altra, a crear comuns, plantejar i planificar estratègies que permetin localitzar i connectar la ciutat a la producció i cooperació social, i poder participar en els futurs que aquesta ens ofereix.

En definitiva, una crida a pensar el pla d’acció cap a la producció oberta i una economia del coneixement compartit a Terrassa.

 

Ens trobem aquesta tardor.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

spell "no" (comprovació per evitar s pa m)