Recepta 3: giss.tv amb handicam

Resum Recepta
Corba aprenentatge Alta
Movilitat Baixa
Realització No
Dificultat Fàcil
Calitat transimissió Normal
Hardware Ordinador, Handicam, Capturadora de video
Foodlogo2.svg

Ingredients:

  • Càmera Handicam
  • Tss - Theora Streaming Studio [2] o Qice
  • Ordinador portàtil o d'escriptori
  • Capturadora de vídeo

 

 

Pas a pas

  • Instal·lar software Tss o Quice
  • Crear mountpoint a giss.tv
  • configurar client de giss.tv