Capítol 2: El programari lliure i la seva implementació a l'administració pública

Perquè és lliure un programa.

Un programa és lliure quan compleix les 4 llibertats que componen la definició de Programari Lliure.

- Llibertat 1: a executar el programa en qualsevol lloc, amb qualsevol propòsit i per sempre. - Llibertat 2: a estudiar i adaptar-lo a les nostres necessitats. - Llibertat 3: a redistribuir-lo de manera que ens permeti col·laborar amb veïns i amics. - Llibertat 4: a millorar-lo i publicar les millores. Al següent enllaç i trobareu més informació sobre la definició de programari lliure

 

  Com a conseqüència de la llibertat 2 i 4, el codi font ha de ser accessible per a qui el vulgui consultar, modificar i redistribuir.

 

 

Les Llicències lliures

 

Llicències permisives:
1 No imposen cap condició a qui rep el programari. 2 És una proposta del moviment opensource i de la OSI 3 El seu objectiu són els programadors. Ex: apache, openoffice,

Llicències robustes.
1 Imposa el copyleft: les modificacions d'un codi han de ser sota copyleft també. Provocant un efecte viral. 2 Utilitza la legislació del copyright però enlloc de limitar els drets dels usuaris els garanteix. "Copyleft, all rights reversed”. 3 És un proposta de la FreeSoftwareFoundation. 4 El seu objectiu és la comunitat Ex: GNU/Linux.

 

  L'estalvi en el cost de les llicències:
  • Es calcula que les llicències representen un 40% de la despesa directa en infraestructura informàtica.
  • Aquest 40% es pot destinar a millorar la infraestructura, a formar als treballadors, a altres projectes. En època de crisi és fàcil imaginar en que ens podríem gastar millor els recursos.

La Llicència lliure és garantia de que el coneixement que es genera restarà a l'àmbit públic, I que podrà ser utilitzat per altres finalitats. És doncs un canvi de paradigma que ens permet entendre la despesa en societat de la informació com una inversió de futur. Inversió que es localitza en economies de proximitat i que afavoreix la economia del coneixement local.

És garantia d'accessibilitat i permanència: El programari lliure està construït en base a estàndards i protocols universals controlats per organismes internacionals. No depens d'estratègies comercials que imposin criteris tecnològics, ni imposes protocols i llenguatges a terceres persones.

 

 

 

  Als següents enllaços podràs trobar més informació sobre el model de programari lliure des de l'òptica de la administració pública:
  • Las verdaderas ventajas del Software Libre en la Administración Pública
  • Aquest curs emmarca al model de programari lliure dins un mode de producció P2P.
  • El projecte Flok Society és un interessant exemple d'aposta pública global del paradigma que representa el programari lliure