Capítol 4: Els entorns d'Escriptori

Què son els entorns d'escriptori

Un entorn d'escriptori [9] (Desktop Environment, en anglès) és un conjunt de programari per a oferir a l'usuari d'un ordinador una interfície gràfica. Així l'usuari té una manera de gestionar l'ordinador més còmode que amb la línia de comandes. Un entorn d'escriptori ha de garantir una integració complerta dels programes essencials, icones, barres d'eines...

El KDE (K Desktop Environment) [10] és un entorn d'escriptori i una plataforma de desenvolupament creat mitjançant les biblioteques Qt de Trolltech el qual disposa d'un conjunt d'aplicacions que permeten a un usuari estàndard desenvolupar les tasques diàries en un ordinador. Aquestes aplicacions estan dividides per categories segons el tipus de funció que desenvolupen. Originalment la "K" de KDE significava "Kool" (ja que la "C" de "cool" ja s'usava per l'acrònim de Common Desktop Environment), però va ser canviat per significar simplement una "K". KDE es va iniciar el 1996 per Matthias Ettrich, que va triar usar les biblioteques Qt pel seu projecte. La versió 1.0 va ser alliberada el 12 de juliol 1998, la versió 2.0 el 23 d'octubre del 2000, la 3.0 l'abril del 2002 i la 4.0 el gener del 2008. Al principi del projecte KDE les biblioteques Qt no usaven una llicència lliure i els membres del projectes GNU es van queixar pel fet d'usar biblioteques privatives per crear un projecte lliure. Degut a aquest motiu es van iniciar dos projectes: L'Harmony toolkit per crear un reemplaçament lliure de les biblioteques Qt i l'escriptori Gnome per crear un escriptori sense Qt programat completament amb programari lliure.

El Gnome [11] és un entorn d'escriptori per a sistemes operatius del tipus Unix sota una tecnologia denominada X-Window, que es troba disponible actualment a 166 llengües. Forma part oficial del projecte GNU. El projecte GNOME (GNU Network Object Model Environment) sorgeix l'agost de 1997 com a projecte encapçalat per Miguel de Icaza per a crear un entorn d'escriptori completament lliure per a sistemes operatius lliures, en especial per a GNU/Linux. El març 1999 és llançada la versió 1.0 i el juny 2002 és llançada la versió 2.0 basada amb GTK2. Des del principi, l'objectiu principal de GNOME ha estat proporcionar un conjunt d'aplicacions atractives i un escriptori de fàcil ús. Des dels seus inicis s'ha usat la biblioteca de controladors gràfics GTK, originalment creada per al programa GIMP. A mesura que el projecte ha anat progressant en els últims anys, els seus objectius s'han estès per a tractar una sèrie de problemes a la infraestructura Unix existent. Actualment el projecte evoluciona sota la direcció de la Fundació Gnome.

Els primers desenvolupadors de GNOME criticaven el projecte KDE perquè es basava en la biblioteca de controls gràfics Qt, els quals no eren compatibles amb els principis del programari lliure. El novembre de 1998 les biblioteques Qt es van alliberar sota llicència QPL però el debat va continuar degut a la dubtosa compatibilitat amb les biblioteques GPL. El setembre de l'any 2000 Trolltech va fer una versió de les seves biblioteques per Unix amb llicència GPL, en adició a la QPL la qual va ser eliminada de les preocupacions de la Free Software Foundation. Actualment KDE i GNOME participen al projecte Freedesktop.org [Freedesktop.org] en un intent d'estandarditzar l'escriptori de Unix, tot i així hi ha una intensa competició amistosa entre ells dos.

 

  KDE és l'escriptori per defecte de distribucions com Mandriva o SuSE. Fins el dia d'avui Debian i Ubuntu han utilitzat l'entorn d'escriptori Gnome per a la seva distribució, tot i que la mateixa canonical ha donat suport distribucions com kubuntu o Xubuntu, es a dir Ubuntus amb l'entorn Kde o l'entorn Xface. Tant en Ubuntu com en altres distribucions l'usuari pot escollir "fàcilment" l'entorn d'escriptori, canviar-lo, instal·lar-lo, desinstal·lar-lo... Altres entorns d'escriptori i gestors de finestres per a X11 són: CDE · Xfce · EDE · Étoilé · FVWM-Crystal · IRIX Interactive Desktop · LXDE · Mezzo · ROX...

KDE 3.5

El 29 de novembre de 2005 es llança la versió estable 3.5 del entorn gràfic KDE

Plafons

KDE anomena "plafons" a les barres que podem configurar en el nostre escriptori. Son zones completament configurables on hi afeguirem applets, widgets o funcions que ens facilitin l'accessibilitat en el sistema gràfic. Alguns d'aquests més comuns i que en la majoria de KDE venen per defecte són el botó K,la barra de tasques, la safata de sistema, la paperera o el rellotge.

El botó K

Fent clic en aquest botó de la barra de tasques podrem executar les aplicacions, canviar alguna configuració, veure la llista de aplicacions més utilitzades, buscar arxius i molts més coses.

El menú de botón "K" és molt similar al botó "inici" en windows xp, la major diferencia la trobarem en com estan organitzats els programes. En el botó "K" els programes estan organitzats de forma intuïtiva por categories.

La barra de tasques

A la barra de tasques hi trobarem agrupades en botons las diferents finestres gràfiques de les aplicacions que s'estan executant. Quant iniciem una aplicació aquesta apareixerà representada per un botó a la barra de tasques, el qual podrem minimitzar o maximitzar la finestra gràfica que conte l'aplicació,així com portar-la a la part frontal o tancar directament l'aplicació entre d'altres.

Safata de sistema

La safata del sistema és una applet que podem col·locar o no en els nostres plafons on hi trobarem aquelles aplicacions que estan en execució en el sistema i potser no tenen la finestra gràfica oberta o que ens permeten gestionar de forma ràpida aspectes com el volum, la connexió a Internet etc...

Finestres

Les finestres son similars a la majoria d'entorns gràfics. Tenim botons per minimitzar, maximitzar tancar, dimensionar... etc

Escriptori

L'escriptori del KDE 3.5 és molt similar al del Windows XP. El KDE ens mostrarà el contingut (arxius i carpetes) que hi ha a la carpeta /home/usuari/Desktop (en algunes versions superiors de la distribució Kubuntu s'ha traduït la carpeta Desktop i aquesta es diu escriptori). No ens mostra els arxiu ocults.

Konqueror

El KDE 3.x utilitza el navegador de carpetes Konqueror (que també és és un potent navegador web)

KDE 4.x

El KDE 4 és llançat públicament el gener de 2008, tot i que molts no consideren el KDE estable fins a la versió 4.4 del febrer de 2010. Actualment la distribució Kubuntu inclou els KDE 4.x.

Les principals diferencies que trobarem entre les dues versions son:

  • El navegador de carpetes ja no és Konqueror sinó Dolphin (konqueror és pot instal·lar i utilitzar-lo)
  • L'escriptori permet utilitzar widgets i no només com a visualitzador dels continguts que hi ha a la carpeta /home/usuari/Desktop
  • El menú K canvia considerablement, tot i que les categories en que s'agrupen les aplicacions son les mateixes