Sobre escales salarials i plusvàlues #economia #plusvalor