les impossibles trascendències dels tecnomilionaris i la inevitable lluita de classes