la rendibilitat augmenta inversament a la mida de lempresa