Fotografia d'un sistema disfuncional: Al 2018 el capital nacional o sescapa a EUA o només es rentable especulant amb habitatge #mercats #economia

Fotografia d'un sistema disfuncional: Al 2018 el capital nacional o sescapa a EUA o només es rentable especulant amb habitatge #mercats #economia

Add new comment