Desconnexió de Rússia d'internet com a maniobra militar #internet

Tags

Desconnexió de Rússia d'internet com a maniobra militar #internet

Add new comment

Deletrea "no" - (comprovació per evitar s pa m).