Add new comment

Eps que m'ha passat per alt el comentari Litox! si necessites alguna ajuda o algunes notes ja diràs! Portem un temps i segueix funcionant prou bé amb el bot!


The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Deletrea "no" - (comprovació per evitar s pa m).