Add new comment

No acabe de comprendre bé el funcionament, però em pareix molt interessant i m'estic pensant si fer alguna cosa pareguda en el Semantic Scuttle. Ho intentaré!


The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Deletrea "no" - (comprovació per evitar s pa m).