El bon viure, cap a la ciutat p2p

De l'eMule fins a les impressores 3D de l'actualitat, hem assistit al desplegament d'una nova manera de pensar, produir, i distribuir que té molt a veure en com Internet ha canviat el món i ha obert noves possibilitats mai imaginades. La P2P ha fet possible l'existència de projectes com GNU/Linux, i també ha sigut capaç d'estendre aquesta manera de fer i pensar a altres àmbits de les nostres vides: la producció d'objectes, de tecnologia, de coneixement, de formació, d'energia, d'aliments etc. El model P2P és fonamenta en el lliure accés en igualtat de condicions a un conjunt de coneixement de gestió comunal. Internet ha fet possible que es generalitzi i que aquestes pràctiques siguin possibles, copiables i replicables a tot arreu. Totes les pràctiques P2P tenen en comú la capacitat de recuperar les escales de proximitat com a òptimes per a la generació i distribució de riquesa, renta, i coneixement. Aquest curs oferim una introducció als principals conceptes i marcs teorics al voltant de la producció P2P, també, un repositori de recursos i enllaços per estar conectat a les novetats d'aquest nou paradigme en constant evolució. Alguns dels temes que desenvolupem són: - Introducció als tipus de xarxes: de les postes al software lliure - Conceptes bàsics de la P2P: el 3 er mode de produccio, propietat i govern. - La Societat P2P: el cicle de producció basat en el procomú iels seus agents i rols - Possibilitats del P2P: economies d'abast en el paradigma de l'abundàcia. - De la impresió 3D a la producció de cultura.

Autoria
Llicència

Licencia de Creative Commons
El Bon Viure, Cap a la ciutat P2P by Communia is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.
Creado a partir de la obra en http://planet.communia.org/llibre/el-bon-viure-cap-la-ciutat-p2p.

llibre
Attachment Size
el_bon_viure_cap_a_la_ciutat_p2p.epub 523.82 KB