#covid https://planet.communia.org/ca ca comentaris sobre l'estratègia de qt de reduir aportacions a la versió oberta i com afecta kde #covid #floss #kde https://planet.communia.org/ca/content/comentaris-sobre-lestrategia-de-qt-de-reduir-aportacions-la-versio-oberta-i-com-afecta-kde <span class="field-wrapper p-name">comentaris sobre l&#039;estratègia de qt de reduir aportacions a la versió oberta i com afecta kde #covid #floss #kde</span> <span class="field-wrapper"><a href="/user/1" class="visually-hidden p-author h-card" rel="author" title="kinta">kinta <img src="https://planet.communia.org/sites/default/files/pictures/aleixwar2.jpg" alt="kinta" /> </a> <a title="View user profile." href="/ca/users/kinta" lang="" about="/ca/users/kinta" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kinta</a></span> <span class="field-wrapper">Sun, 04/19/2020 - 07:54</span> <div class="field-wrapper body field e-content field-node--body field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item"><p>comentaris sobre l&#039;estratègia de qt de reduir aportacions a la versió oberta i com afecta kde #covid #floss #kde</p> </div> </div> </div> <div class="field-wrapper text-content field field-node--field-link field-name-field-link field-type-link field-label-above"> <div class="field-label">Link</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="https://www.hellozee.dev/thoughts-on-qt/">https://www.hellozee.dev/thoughts-on-qt/</a></div> </div> </div> <div class="field-wrapper field field-node--field-tags field-name-field-tags field-type-entity-reference field-label-above"> <div class="field-label">Tags</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/ca/etiquetes/covid" hreflang="ca">#covid</a></div> <div class="field-item"><a href="/ca/etiquetes/floss-0" hreflang="ca">#floss</a></div> <div class="field-item"><a href="/ca/etiquetes/kde-0" hreflang="ca">#KDE</a></div> </div> </div> <section class="field-wrapper"> <h2 class="field-items">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=6470&amp;2=comment&amp;3=comment" token="esePbWn1KiRGjKKJTgumKVJgCT6T2EwujkaYxdi0n34"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 19 Apr 2020 05:54:11 +0000 kinta 6470 at https://planet.communia.org Autonoms a Alemanya : Es paguen 5000 € en 24 hores a tots els autonoms per la situació d'emergència . #Europa #covid #salut https://planet.communia.org/ca/content/autonoms-alemanya-es-paguen-5000-eu-en-24-hores-tots-els-autonoms-la-situacio-demergencia <span class="field-wrapper p-name">Autonoms a Alemanya : Es paguen 5000 € en 24 hores a tots els autonoms per la situació d&#039;emergència . #Europa #covid #salut</span> <span class="field-wrapper"><a href="/user/1" class="visually-hidden p-author h-card" rel="author" title="kinta">kinta <img src="https://planet.communia.org/sites/default/files/pictures/aleixwar2.jpg" alt="kinta" /> </a> <a title="View user profile." href="/ca/users/kinta" lang="" about="/ca/users/kinta" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kinta</a></span> <span class="field-wrapper">Fri, 04/03/2020 - 10:50</span> <div class="field-wrapper body field e-content field-node--body field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item"><p>Autonoms a Alemanya : Es paguen 5000 € en 24 hores a tots els autonoms per la situació d&#039;emergència . #Europa #covid #salut</p> </div> </div> </div> <div class="field-wrapper text-content field field-node--field-link field-name-field-link field-type-link field-label-above"> <div class="field-label">Link</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="http://www.icnr.es/articulo/laceacudeaunpaliativovergonzanteparasunegativaamutualizardeudaconayudasaloserte">http://www.icnr.es/articulo/laceacudeaunpaliativovergonzanteparasunegativaamutu…</a></div> </div> </div> <div class="field-wrapper field field-node--field-tags field-name-field-tags field-type-entity-reference field-label-above"> <div class="field-label">Tags</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/ca/etiquetes/europa-0" hreflang="ca">#Europa</a></div> <div class="field-item"><a href="/ca/etiquetes/covid" hreflang="ca">#covid</a></div> <div class="field-item"><a href="/ca/etiquetes/salut" hreflang="ca">#salut</a></div> </div> </div> <section class="field-wrapper"> <h2 class="field-items">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=6464&amp;2=comment&amp;3=comment" token="vCTQNomOv7jq9H1SsVQX6zJx5LUfrQaj_8TxpKAxAck"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 03 Apr 2020 08:50:01 +0000 kinta 6464 at https://planet.communia.org Bona gràfica que explica com es va escampar el covid-19 #covid #salut https://planet.communia.org/ca/content/bona-grafica-que-explica-com-es-va-escampar-el-covid-19-covid-salut <span class="field-wrapper p-name">Bona gràfica que explica com es va escampar el covid-19 #covid #salut</span> <span class="field-wrapper"><a href="/user/1" class="visually-hidden p-author h-card" rel="author" title="kinta">kinta <img src="https://planet.communia.org/sites/default/files/pictures/aleixwar2.jpg" alt="kinta" /> </a> <a title="View user profile." href="/ca/users/kinta" lang="" about="/ca/users/kinta" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kinta</a></span> <span class="field-wrapper">Sun, 03/22/2020 - 16:03</span> <div class="field-wrapper body field e-content field-node--body field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item"><p>Bona gràfica que explica com es va escampar el covid-19 #covid #salut</p> </div> </div> </div> <div class="field-wrapper text-content field field-node--field-link field-name-field-link field-type-link field-label-above"> <div class="field-label">Link</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/world/coronavirus-spread.html">https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/world/coronavirus-spread.html</a></div> </div> </div> <div class="field-wrapper field field-node--field-tags field-name-field-tags field-type-entity-reference field-label-above"> <div class="field-label">Tags</div> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/ca/etiquetes/covid" hreflang="ca">#covid</a></div> <div class="field-item"><a href="/ca/etiquetes/salut" hreflang="ca">#salut</a></div> </div> </div> <section class="field-wrapper"> <h2 class="field-items">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=6463&amp;2=comment&amp;3=comment" token="p26mxLjBFwmJWWnb5y58G4eJrLkP7J1b0JuV8VmKoAo"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 22 Mar 2020 15:03:39 +0000 kinta 6463 at https://planet.communia.org